Podmienky používania

Uvítanie
Vitajte na stránke www.travelution.eu spoločnosti Travelution s. r. o. (ďalej len “stránka”). Táto stránka je vyhľadávací nástroj pre cestovanie. Naším cieľom je uľahčiť nájdenie a rezervovanie dostupných letov.

Súhlas
Vaše používanie stránok podlieha týmto Podmienkam používania. Pred použitím stránok ich pozorne prečítajte. Ak použijete túto stránku, znamená to, že súhlasíte s týmito podmienkami používania.

Nepredávame produkty
Stránka je vyhľadávací nástroj pre cestovanie. Travelution s. r. o. neposkytuje, nevlastní ani nekontroluje žiadnu z cestovných služieb a produktov, ku ktorým máte prístup cez stránky, ako napríklad lety, ubytovanie, prenájom automobilov, alebo poistenie (ďalej len “produkty”). Produkty sú vo vlastníctve, pod kontrolou alebo sprístupňované tretími stranami (ďalej len “dodávatelia”) buď priamo (napríklad leteckou spoločnosťou) alebo ako agent (napríklad online cestovná kancelária). Dodávatelia sú zodpovední za produkty. Podmienky dodávateľov a pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vašu rezerváciu, takže musíte súhlasiť s týmito podmienkami a porozumieť im. Ďalej sa na vašu cestu vzťahujú podmienky skutočného predajcu (letecká spoločnosť, hotel atď.), preto musíte súhlasiť s týmito podmienkami a porozumieť im. Vaša komunikácia s akýmkoľvek Dodávateľom pristupovaným cez stránky je na vlastné riziko a Travelution s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ by niečo udialo s vašou rezerváciou alebo počas vašej cesty.
Zobrazenie na stránkach produktu alebo predajcu v žiadnom prípade neznamená, nenavrhuje ani nepredstavuje odporúčanie Travelution s. r. o. u tohto produktu alebo predajcu alebo akékoľvek sponzorstvo alebo schválenie Travelution s. r. o. takýmto predávajúcim alebo akékoľvek pridruženie medzi takýmto predajcom a Travelution s. r. o..
Travelution s. r. o. je hostiteľ obsahu vrátane cien dostupných alebo získaných od dodávateľov. Travelution s. r. o. nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za presnosť, včasnosť alebo úplnosť takéhoto obsahu. Vzhľadom k tomu, Travelution s. r. o. nemá žiadnu kontrolu nad produktmi a neoverí obsah nahraný dodávateľmi, nie je možné garantovať ceny zobrazené na webe. Ceny sa neustále menia a môžu sa vzťahovať dodatočné poplatky (napríklad poplatky za úhradu, poplatky za služby, registrované poplatky za batožinu, miestne dane a poplatky), preto by ste mali vždy skontrolovať, či požadovaná cena za rezerváciu je tá, ktorú ste očakávali. Niektoré produkty sa môžu predávať aj v inej mene, než je predvolená alebo vybraná na zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Konverzia meny je len informačná a nemala by sa opierať o presný a reálny čas; skutočné sadzby sa môžu líšiť a váš poskytovateľ platobných služieb (napríklad vaša spoločnosť kreditnej karty) môže účtovať poplatok za konverziu a použiť kurz meny iného dátumu.

Rezervácia cez Travelution s. r. o.
Ak uskutočníte rezerváciu na Stránke, nazývanú tiež uľahčená rezervácia, táto rezervácia sa uskutoční s dodávateľom uvedeným na stránke rezervácie a webová stránka sa bude správať len ako používateľské rozhranie. Spoločnosť Travelution s. r. o. preto nenesie žiadnu zodpovednosť za rezerváciu alebo produkt, pretože Travelution s. r. o. sa nezúčastňuje na vytváraní popisu produktu, pri určovaní ceny a všetkých poplatkov a pri poskytovaní produktov, ktoré ste si objednali. Ak máte akékoľvek problémy alebo spory týkajúce sa vašej rezervácie a / alebo Produktu, súhlasíte s tým, že ich budete riešiť s Dodávateľom a nie s nami.

Súkromie
Vyžaduje sa, aby ste sa zaregistrovali alebo poskytli akékoľvek osobné informácie na používanie tejto webovej stránky, iba ak uskutočňujete rezerváciu prostredníctvom našej webovej stránky. Môžete sa rozhodnúť zaregistrovať u nás, aby ste dostávali novinky „Newsletter“ alebo uložili vaše preferencie vyhľadávania. Tieto informácie budú považované za vaše súkromné ​​informácie a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a budú sa používať alebo zdieľať iba spôsobom, s ktorým ste súhlasili. Táto webová stránka môže zhromažďovať tri typy informácií o vás:

Informácie o vás, ako je vaše meno a e-mail.
Informácie o preferovaných nastaveniach a používaní týchto stránok.
Informácie o vyhľadávaniach, ktoré môžete požiadať, aby sme o vás uchovali.

Informácie sa zhromažďujú na tieto účely:

Ak chcete poskytnúť službu, o ktorú ste požiadali, aby boli tieto webové stránky prispôsobené vašim požiadavkám.
Ak chcete zachovať také informácie, ktoré si želáte.
Uchovávať pre Vás alebo odoslať Vám informácie, ktoré ste požadovali.

Môžete kedykoľvek:

Požiadajte nás o odstránenie niektorých alebo všetkých informácií, ktoré sme o vás uložili.
Požiadajte nás o zmenu alebo aktualizáciu informácií.

Osobné obmedzenie nekomerčného použitia
Táto stránka je zadarmo pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Stránku nesmiete používať na komerčné účely bez písomnej dohody Travelution s. r. o. Môžete kopírovať alebo vytlačiť informácie uvedené na týchto stránkach pre vaše súkromné ​​použitie, ale nie na iné účely. Na prístup k informáciám na týchto stránkach nesmiete používať žiadne automatické metódy.

Spájanie letov
Je na len vás ak si vytvoríte spojenie zakúpením individuálnych letov. Ak sa rozhodnete použiť letové spojenie nájdené na tejto lokalite, je vašou zodpovednosťou sa uistiť, aby doba letu na prestupnom letisku bola dostatočne dlhá. Musíte sa uistiť, že bude dostatok času; na vystúpenie z lietadla, vyzdvihnutie batožiny a vybavenie k odletu s ďalšou leteckou spoločnosťou. Upozorňujeme, že stránka môže niekedy nájsť letové spojenia, ktoré môžu byť teoreticky vhodné, ale v skutočnosti nie sú možné. Príletové lety môžu byť oneskorené a odletové lety môžu odísť pred plánovaným štartom. Medzinárodné lety zatvárajú vstupné brány skôr ako miestne lety. Bezpečnostné opatrenia, štrajky a preťaženie môžu ovplyvniť váš čas prepravy. Travelution s. r. o.  nezodpovedá, ak spájané lety nie sú podľa plánu.

Obmedzenie záruky
Travelution s. r. o.  udržiava stránku a jej obsah na základe a ako je k dispozícii. Travelution s. r. o.  nezaručuje presnosť ani spoľahlivosť obsahu stránok. Travelution s. r. o. nezodpovedá za akékoľvek finančné straty alebo straty akéhokoľvek druhu, ktoré by ste mohli vy alebo iní utrpieť v dôsledku používania stránky. Stránky môžu odkazovať na iné webové stránky, ale Travelution s. r. o. nezodpovedá za obsah týchto webových stránok.

Zmeny zmluvných podmienok
Travelution s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky používania. Registrovaní používatelia budú informovaní o všetkých podstatných zmenách.

Zodpovednosť používateľa
Preberáte plnú zodpovednosť za používanie týchto stránok. Travelution s. r. o. si vyhradzuje právo odmietnuť alebo obmedziť prístup na túto stránku.

Platné právo
Tieto podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, rovnako ako akýkoľvek spor týkajúci sa týchto podmienok používania stránky.

Otázky alebo pripomienky
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto Podmienkam používania alebo k iným záležitostiam týkajúcim sa tejto Stránky, zašlite e-mail na adresu: info@travelution.eu alebo list na našu adresu:

Travelution s. r. o.
Pri Šajbách 34
831 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA